Een duurzame oplossing
voor een uitzichtloos conflict

“Ik herken mijn partner niet meer. We lijken wel vreemden voor elkaar.”
“Ik weet niet waar mijn partner het over heeft. We hebben het toch goed?”

Relatietherapie

Individuele Coaching

Bemiddeling

“Ik herken mijn partner niet meer. We lijken wel vreemden voor elkaar."
"Ik weet niet waar mijn partner het over heeft. We hebben het toch goed?”

Relatietherapie

Soms kan een relatie zo ontsporen dat je samen geen uitweg meer ziet. Relatietherapie kan je op weg helpen om de juiste vragen te stellen, zowel aan je partner als aan jezelf.

Individuele Coaching

Er is ontrouw. Er zijn ruzies. Er is vervreemding. Maar je staat er emotioneel alleen voor.

Bemiddeling

Heel wat conflicten belanden in de rechtszaal. Maar zover hoeft het helemaal niet te komen. Bemiddeling helpt je op korte termijn een duurzame oplossing te vinden voor je probleem.

Duurzame begeleiding

Veerle Bijnens (°1965) is professioneel relatietherapeute en bemiddelaar. Ze heeft sinds 1991 ervaring opgebouwd in psychosociale begeleiding en weet daardoor goed hoe conflicten vanuit een sociale, relationele invalshoek ontstaan én opgelost kunnen worden. Veerle Bijnens is contextueel en existentieel therapeutisch geschoold en spreekt vloeiend Engels.

Voor de juridische aspecten werkt ze samen met gespecialiseerde advocaten. Ze is lid van de erkende beroepsvereniging voor therapeuten, BVRGS.

Je kan Veerle Bijnens mailen of bellen voor een afspraak.

Bekijk haar LinkedIn-profiel.

Contact

Relatietherapie

Soms kan een relatie zo ontsporen dat je samen geen uitweg meer ziet. Relatietherapie kan je op weg helpen om de juiste vragen te stellen, zowel aan je partner als aan jezelf.

Individuele Coaching

Er is ontrouw. Er zijn ruzies. Er is vervreemding. Maar je staat er emotioneel alleen voor.

Bemiddeling

Heel wat conflicten belanden in de rechtszaal. Maar zover hoeft het helemaal niet te komen. Bemiddeling helpt je op korte termijn een duurzame oplossing te vinden voor je probleem.

Tarieven

Relatietherapie
  • Individuele therapie - € 70 / uur
  • koppeltherapie - € 90 / uur
Bemiddeling
  • Per persoon - € 50 / uur
Een sessie duurt doorgaans 1 uur.
Online sessies zijn ook mogelijk.

Relatietherapie is
elkaar opnieuw
ontmoeten

Relaties kunnen soms zo vastlopen dat geen van beiden nog gelooft in verandering, met afstandelijkheid, onenigheid en vervreemding tot gevolg. Er is een ‘ik’, er is een ‘jij’, maar er is weinig ‘wij’. Je ongeduld, frustratie en eenzaamheid nemen toe, ten koste van je levenslust.

Met relatietherapie helpt Veerle jullie op weg om de dialoog terug aan te gaan. Ze zoekt samen met jullie naar een oplossing, om elkaar op een andere manier te bekijken en elkaar beter te begrijpen, zodat jullie elkaar daadwerkelijk opnieuw ‘ontmoeten’. Bij dit proces ligt de focus zowel op de kwaliteiten en krachten binnen jullie relatie als bij elk individu afzonderlijk.

Coaching:
de uitweg wanneer
je er alleen voor
staat

Bemiddeling en relatietherapie zijn niet altijd mogelijk. Je partner is er niet toe bereid, je bent nog niet klaar voor de confrontatie of je hebt een persoonlijk probleem. Wil je hulp in het ordenen van verwarrende emoties? Onderzoeken hoe jij en je omgeving kunnen omgaan met relatieproblemen? Je wil of kan je partner er niet in betrekken?

Individuele coaching biedt een uitweg wanneer je de problemen alleen moet trotseren. Dankzij persoonlijke begeleiding overwin je emoties van pijn, angst, boosheid en onzekerheid. Individuele coaching helpt je keuzes maken waar je gelukkig van wordt.

Bemiddeling is
positief en
toekomstgericht

Je wil scheiden met onderlinge toestemming, maar praten lukt niet …
Je maakt ruzie met je ex over de schoolkeuze van je kinderen …

Bemiddeling maakt een constructief gesprek mogelijk. Je krijgt de gelegenheid om je noden, wensen en gevoelens op een rustige manier kenbaar te maken. De bemiddelaar kiest geen partij, maar bevordert de communicatie en schept een kader waarin oplossingen mogelijk worden.

Bemiddeling is een alternatief voor de rechtbank. Bij bemiddeling bereik je zelf, onder begeleiding van de bemiddelaar, een overeenkomst. Dit akkoord kan door de rechter en/of via notariële akte bekrachtigd worden. De overeenkomst is dan afdwingbaar. Omdat een bemiddeling meestal al op korte termijn tot een akkoord leidt, blijven de kosten beperkt.